Marahamn, Kalix kommun.


Kustbevakningens  svävare  KBV 590  har  varit tvungen att köra genom den fartbegränsade delen av farleden i Marahamn, Kalix kommun där den tunna isen har knäckts.

 

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka