IT-projekt


Hej!

Innan 2030 kommer det att behövas 35 000 mjukvaruutvecklare i de skandinaviska länderna. Företag som lider av kompetensbrist inom IT outsourcar detta arbete framgångsrikt med hjälp av nearshore-modellen.

Polen är en av de mest attraktiva lokaliseringarna i Europa och har bland de bästa utvecklarna i världen. Våra polska IT-specialister med sina toppkompetenser tillför effektiv projektledning till ditt företag, eliminerar glapp i IT-resurser, budgetar och kunskaper, men framför allt – skapar verkliga resultat i din verksamhet.

Vi har 10 års erfarenhet av outsourcad programmering. Bland våra kunder finns: Accenture, Capgemini, Volvo, ING Bank, Santander, och BNP Paribas.

Vi finns här för att hjälpa dig, så tveka inte att kontakta oss om du är intresserad.

Vänliga hälsningar,
Jakub MolendaGood Morning!

By the year 2030, 35 000 software developers will be needed in Scandinavian countries. Companies suffering from IT shortages outsource their work effectively using the nearshore model.

Poland is one of the most attractive locations in Europe and has some of the best developers in the world. Our Polish IT specialists with their top qualifications will provide to your company effective project management, will eliminate gaps in IT resources, budgets, and competences, but above all – will produce real impact on your business.

We have 10 years of programming experience providing high quality outsourcing services to:
Accenture, Capgemini, Volvo, ING Bank, Santander, and BNP Paribas.

We are here to help so, please don’t hesitate to contact us if you are interested.


Regards,
Jakub Molenda
Key Account Manager

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka