Varning av brytande av isränna


Varning till allmänheten:

 

Isränna kommer att brytas imorgon fm, fredagen den 1 februari.

 

Gäller sträckan Ytterholmen till Bålsta i Mälaren.

 

Med vänlig hälsning

 

Susann Tolppola
Lotsområdeschef

Södertälje lotsområde, Affärsavdelningen
( 010-478 48 02
(SMS 0708- 21 28 78
susann.tolppola@sjofartsverket.se

Sjöfartsverket
Slussgatan 11
151 71 Södertälje

E-post_kompassros

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka